Å lage litt musikk

(15.oktober, 2021)

Jeg burde vel ha tenkt over hvilke stemninger jeg ønsket å formidle i musikalen før jeg begynte å komponere. Men jeg gjorde ikke det. Jeg brukte bare magefølelsen og skrev låter fortløpende til hendelser jeg mente måtte ha en sang. Så lekte jeg med toner og melodier til «det føltes» rett, tok det opp på video og sendte det til tekstforfatter, eller lagde en tekst selv. Om ikke låta satt første dagen, så løste det seg alltid hvis jeg ikke ga meg men stanget hode i veggen noen dager.

Avsnitt

Ingen av låtene var like, ikke noe melodisk materiale ble brukt mer enn én gang. Og slik ble urframføringen, det var en «nummeropera.» En fortellerstemme tok seg av handlingen og bandt det hele sammen.

Avsnitt

Så møtte jeg musikalen «Les Misérables.» Jeg trengte et tema for en bacheloroppgave, og det ble «Les Mis.» Musikalen lærte meg at musikken kan gjøre så mye mer enn bare å være «dum og deilig,» en fin sang for en spilleliste på Spotify. Musikken kan bli en selvstendig fortellerstemme på lik linje med handling og libretto, og her spiller ledemotivteknikken en viktig rolle.

Avsnitt

Jeg fryktet at jeg måtte tilbake til start. Men jeg hadde allerede jobbet med dramaturgien i historien, og det tok ikke lang tid å sette opp de viktigste «reisene» i fortellingen. «Les Mis» forenkler, og setter kontraster opp mot hverandre. Kunne jeg gjøre det samme? Jeg så etter «speilfortellinger» i handlingen min – var det noen karakterer som kunne speile hverandre, som agonister, eller antagonister? Jeg gikk igjennom musikken jeg allerede hadde laget for å se om det var motiver der som kunne bli til ledemotiver. Det ble klipp og lim. Jeg kastet ut musikk som allikevel ikke gjorde inntrykk på meg, og limte inn motiver som jeg håpet vil knytte karakterene og historien sammen. Egentlig ble jeg lettet – jeg kvittet meg med musikk som ikke fungerte og fikk inn motiver jeg likte. «If it sounds nice, play it twice.»

Avsnitt

Så var det resitativene. «Les Mis» er i sin form nærmere operaen enn den er musikalen, spesielt fordi den inneholder rikelig med resitativer, og resitativene forbinder vi mere med opera enn med musikal. Kunne jeg gjøre det samme, og erstatte fortellerstemmen med resitativer? Resitativene i «Les Mis» er ganske frie i sitt forhold til tonalitet, de er ikke utpreget melodiøse, og det passet ikke meg. Jeg valgte i stedet å bruke variasjoner i metrum og rytme for å bryte opp følelsen av melodi, men samtidig hentet jeg inn og brukte ledemotiver for å lage det som har blitt til mine resitativer.

Avsnitt

Vil dette fungere? Ingen vet, i hvertfall ikke før 4.desember, 2021. Men vi som jobber med musikalen nå; 7 solister og Kor Ona på 10 damer og menn – vi har det gøy. Og det blir hele tiden mere og mere gøy. Foreløpig kan vi ikke forlange mer.